LEGO BrickHeadz In Stock History

StoreProduct TitleIn Stock &
Total Time
WalmartJack Skellington and Sally -- $19.9904-05-19 9:36
1m
WalmartJack Skellington and Sally -- $19.9904-03-19 7:48
54m
TargetSweet Mayhem 41637 -- $9.9903-31-19 16:06
1m
TargetBenny 41636 -- $9.9903-31-19 15:42
1m
TargetBenny 41636 -- $9.9903-30-19 21:06
1m
TargetBenny 41636 -- $9.9903-30-19 20:54
1m
TargetSweet Mayhem 41637 -- $9.9903-30-19 16:06
1m
TargetSweet Mayhem 41637 -- $9.9903-29-19 22:24
1m
TargetBenny 41636 -- $9.9903-29-19 2:00
1m
TargetSweet Mayhem 41637 -- $9.9903-26-19 9:30
1m
TargetSweet Mayhem 41637 -- $9.9903-26-19 9:18
1m
TargetBenny 41636 -- $9.9903-26-19 5:48
1m
TargetSweet Mayhem 41637 -- $9.9903-20-19 9:30
1m
TargetBenny 41636 -- $9.9903-20-19 7:48
1m
TargetBenny 41636 -- $9.9903-18-19 5:06
1m
TargetSweet Mayhem 41637 -- $9.9903-13-19 17:36
1m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9912-11-18 0:42
1m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9912-09-18 6:42
1m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9912-08-18 12:42
6h 0m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9912-08-18 0:42
1m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9912-07-18 6:42
6h 0m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9912-05-18 18:42
1d 0m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9912-01-18 0:42
3d 5h 59m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9911-30-18 6:42
6h 0m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9911-29-18 18:42
1m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9911-29-18 0:42
6h 0m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9911-21-18 18:42
6d 18h 0m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9911-21-18 6:42
1m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9911-20-18 18:42
1m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9911-20-18 0:42
1m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9911-17-18 6:42
1d 6h 0m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9911-16-18 18:42
1m
WalmartJack Skellington and Sally -- $18.9711-03-18 12:42
36d 1h 0m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9910-30-18 0:42
10d 7h 0m
LEGOJack Skellington and Sally -- $19.9910-18-18 0:42
11d 18h 0m
 
advertisement